Listopad 2010

17. listopad - báseň

30. listopadu 2010 v 11:29 | LUT |  Verše

Přeposílačka

30. listopadu 2010 v 10:58 | LUT |  Vážně/nevážně

Fakt jsem se nasmál

...a to je poslední dobou co říct.

Zvlášť tomu konci.


1. adventní svíčka

28. listopadu 2010 v 10:16 | Mirek |  Kde domov můj

To je ona


Tak mně napadlo..., ale vy se mnou asi nebudete souhlasit

27. listopadu 2010 v 20:41 | Mirek |  Ich

Že na Vánoce vynechám cukroví,

prostě nebude na stole, ba co víc, dokonce se ani nebude péct.
Nejde o to, DIA cukroví existuje a Sorbit také. Ale mouka, mouka a zase jenom mouka + spousta tuku. Přitom mouka je ze 3/4 škrob, což je polysacharid. A tuk se mění v játrech na glukogen.
Takže mě napadlo.

100 let za opicema

26. listopadu 2010 v 11:29 | Mirek |  Vážně/nevážně

Objevila ameriku!

Kdo?

IKEA

Nabízí a masivně nám pomocí několikrát denně opakované reklamy tlačí do hlavy, jak je výhodné, když nám pošle sedačku v krabici.
Samozřejmě, výhodné to je, ale především pro výrobce, který ušetří na výrobních a přepravních nákladech.
Jestli si někdo myslí, že tuto úsporu promítnou do nižší ceny výrobku, tak je hodně naivní.
Naopak na nás přenesou jejich práci a čas, když to budeme muset doma složit.
Někoho to možná baví a má to za zábavu a příjemně strávený čas. Tak ať.
Nedávno jsem dakto dovezl z IKEI (-Y) knihovnu. Myslím si o sobě domýšlivě, že nejsem úplný technický antitalent, ale montáž jednoduchých poliček mi dala hodně zabrat, přesto, že byl přiložen relativně jasný a podrobný návod.

Není to ale nic nového. V roce 1975 jsme koupili ložnici KORYNA. Byly to jen kartonové balíky. Výhoda byla, že to v pohodě vlezlo do výtahu. Sestávala z ocelových nosníků a desek(dveře,  boky, záda, příčky, police), což se muselo spolu sešroubovat v šatní skříň a osadit kováním. Museli u toho být minimálně dva. Do nedávna perfektně sloužila. Povrch byl totiž Polyester - tedy nezničitelný. Dýha limba nebo hruška.

Víte co znamená zkratka DODOŠ?
DOdělej DOma Šikovně. Vztahovalo se to na tehdejší auta Škoda 100MB, Š 105/120/130.

Ať žije naše světová jedinečnost - KUTILSTVÍ


DIABETICKÁ NOHA II

26. listopadu 2010 v 8:34 | Mirek |  Diabetes Mellitus

DIABETICKÁ NOHA

Důležité odkazy:
www.hojeni21.cz
www.diab.cz - adresář podiatrických ambulancí
O svém problému se můžete poradit s odborníky každý pátek od 11.00 do 13.00 na telefonním čísle 841 113 114 za cenu místního hovorného
Slovníček pojmů:
Amputace - chirurgické odstranění části končetiny
Bypass - přemostění uzávěru cév pomocí cévní náhrady
Epitelizace - uzávěr rány kožním krytem
Gangréna - odumřelá tkáň
Granulace - nově se tvořící tkáň, která přerůstá přes ránu a vede k jejímu hojení
Kompenzace diabetu - udržení dobré hladiny cukru v krvi pomocí diety a léků
Krytí rány - speciální obvazy, které se přikládají na ránu
Podiatrická ambulance - ambulance specializované na léčbu syndromu diabetické nohy
Perorální antidiabetika - tabletky vedoucí ke zlepšení hladin cukru v krvi povzbuzením buněk slinivky břišní k tvorbě inzulínu nebo zvýšením citlivosti periferních buněk k inzulínu
Syndrom - několik příznaků, které jsou typické pro určitou nemoc
Autorka textu:
MUDr. Vladimíra Fejfarová
Odborná recenze:
Doc. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.,
IKEM, Praha 4
Vydala: Česká společnost podpory zdraví
U nemocnice 2
128 08 Praha 2
© ČSPZ 2007

Rady pacientům léčeným pro diabetes

Diabetes mellitus je onemocnění vyznačující se vysokou hladinou krevního cukru a sklonem k cévním komplikacím. Diabetes 1.typu je způsoben onemocněním slinivky břišní, resp. buněk produkujících hormon inzulín, který reguluje hladinu cukru v krvi. Diabetes 2.typu je choroba vyznačující se také vysokými hladinami cukru v krvi, ale je způsoben nejen poruchou buněk produkujících inzulín, ale také jiným mechanismem, a to necitlivostí periferních buněk na inzulín. V důsledku nevyrovnané hladiny cukru v krvi bývají často druhotně postiženy i jiné orgány. Změny na cévách, nervových vláknech, v měkkých tkáních a kostech dolních končetin diabetiků mohou vyústit k tzv. syndromu diabetické nohy. Toto onemocnění se vyskytuje u 5-10% všech nemocných s diabetem.

Co je to, když se řekne syndrom diabetické nohy?

O syndromu diabetické nohy hovoříme v případě, kdy se na nohou diabetiků, tj. pod kotníkem, objeví nějaké nápadné změny. Bývá to zpravidla poškození povrchu pokožky ve formě diabetického vředu. Ovšem může se objevit i postižení kostí a kloubů dolních končetin, tzv. Charcotova osteoarthropatie. Ta se obvykle projeví jako následek těžké diabetické neuropatie. Lze ji rozpoznat například podle otoku jedné z dolních končetin, popřípadě zarudnutí a bolestivosti postižených kloubů. Charakteristická pro toto onemocnění je rozdílná teplota dolních končetin, kterou lze také zjistit přiložením dlaní na dolní končetiny.

Proč vznikne diabetický vřed?

Existuje několik příčin, které onemocnění dolních končetin diabetiků způsobí. Jsou to:

neuropatie - postižení "nervových vláken", které vede ke ztrátě citlivosti dolních končetin na chlad, dotyk, teplo a vibrace. Neuropatie se může projevovat mravenčením, brněním nebo bolestmi dolních končetin, ve většině případů se ale předem neprojevuje žádnými obtížemi.

ischémie - špatné cévní zásobení dolních končetin, které vede k nedokrevnosti tkáně. Při nedostatečném prokrvování pacient pociťuje chlad v dolních končetinách, má chladné prsty a chodidla. Vlivem nedokrevnosti také řídne ochlupení na bércích. V některých případech se vyskytují i klaudikace - bolesti v dolních končetinách při chůzi, které po zastavení vymizí. Pokud je nedokrevnost tkání kritická, mohou se u pacientů objevit i klidové bolesti dolních končetin. Dalším projevem je změna barvy pokožky, prsty u nohou jsou promodralé až fialové barvy. Má-li pacient současně ischémii i neuropatii, nemusí žádný z těchto příznaků mít a postižení cév se zjistí až při vyšetření lékařem.

další faktory, které přispívají k rozvoji syndromu diabetické nohy jsou infekce, kouření nebo otoky dolních končetin.

Kde nejčastěji diabetický vřed vzniká?

Diabetický vřed se obvykle vytvoří na chodidlech nebo na prstech nohou. Příčiny vzniku jsou různé a vycházejí z charakteru poškození dolních končetin. Vřed zpravidla vznikne v důsledku drobného poranění nohy nebo otlaku způsobeného nevhodnou obuví. U diabetiků s poruchou citlivosti dolních končetin může být příčinou také prochladnutí, omrznutí nebo naopak popálení dolních končetin.

Co by měl diabetik dělat pro zdraví svých nohou?

Pacient s diabetem může zabránit rozvoji syndromu diabetické nohy preventivní péčí o dolní končetiny a režimovými opatřeními. Jsou to:
uspokojivá kompenzace diabetu (dlouhodobý ukazatel cukrovky, tzv. glykovaný hemoglobin, HbA1c, do 6%) docílená patřičnou dietou, léčbou diabetu a pravidelným měřením hladin cukru v krvi,
stop kouření,
pravidelné procvičování dolních končetin,
udržování odpovídající tělesné hmotnosti, popřípadě její redukce u lidí s nadváhou nebo obezitou,
zvýšená hygienická péče o dolní končetiny - sprchování nohou, pečlivé osušení včetně meziprstních prostor, promazávání nohou vhodnými krémy,
denní sledování změn na dolních končetinách, v případě potřeby může pomoci i jiný člen rodiny,
pravidelné provádění pedikúry, nejlépe u odborníka,
léčba případných plísňových onemocnění,
nošení vhodné dia obuvi, vložek do obuvi a bavlněných ponožek bez stahující gumičky. Náhradou obuvi pro diabetiky mohou být sportovní boty, které splňují kritéria určená pro dia obuv (široká bota, málo švů, tuhá podrážka, polopružná plochá vložka). Diabetikům se nedoporučuje chodit naboso.

Co dělat když vznikne diabetický vřed?

Pokud pacient nalezne na dolních končetinách porušení pokožky (např. praskliny) nebo počínající vřed, je vždy nutné nově zjištěnou ránu vydesinfikovat, případně ošetřit speciálním krytím, pokud jej máte k dispozici (nebo alespoň např. sterilním krytím z domácí lékárničky)
a co nejdříve postiženou končetinu ukázat svému lékaři, nejlépe diabetologovi. Léčba syndromu diabetické nohy je obvykle prováděna na specializovaných pracovištích, v tzv. podiatrických ambulancích. Je vždy velmi náročná na čas a nákladná z hlediska speciálních
obvazových materiálů. Předpokladem úspěšné léčby je spolupráce pacienta. Kromě diabetického vředu se na dolních končetinách může objevit hyperkeratóza (ztluštění kůže), jednostranný otok dolní končetiny nebo dokonce gangréna. V těchto případech se musí pacient v nejbližším termínu dostavit ke svému lékaři.

Léčba diabetického vředu

Má-li být diabetický vřed úspěšně zahojen, je nutná celková a místní (lokální) léčba. Pro diabetiky platí pravidlo - nelze vyléčit nohu pokud není správně léčeno celé tělo.

Celková léčba
diabetu spočívá v dodržován dietního režimu a aplikace inzulínu nebo perorálních antidiabetik tak, aby měl pacient dlouhodobě stabilizovanou hladinu cukru v krvi. V rámci tzv. edukačních programů jsou diabetici seznamováni s podstatou svého onemocnění, s léčbou diabetu včetně dietního režimu, ale také s vážnými zdravotními komplikacemi, které nastanou v případě nedodržování pokynů lékaře. I přesto se lékaři v ordinacích často setkávají s neukázněnými pacienty, kteří vědomě poškozují své zdraví.

Lokální léčba
Před ošetřením diabetického vředu je nutné odstranit ztvrdlou kůži, popřípadě odumřelou tkáň (provádí odborník) a ránu řádně mechanicky očistit. Pouze na vyčištěnou ránu je možné přikládat speciální krytí, která proces hojení podporují. Rána se může pravidelně sprchovat. Následně se používají k oplachům desinfekční nebo antiseptické roztoky. Lokální léčba diabetického vředu doznala v posledních letech významný pokrok. V současné době se vevětšině případů upřednostňují metody vlhkého hojení. Při použití těchto materiálů se na ráně vytvoří příznivé vlhké prostředí, které podpoří hojení rány. Vhodné materiály pro ošetření diabetických vředů jsou takové, které se nepřilepí ke spodině rány a při převazech nepoškozují nově vytvořenou tkáň. Hojení vředu probíhá ve třech fázích, pro každou fázi je třeba použít jiné krytí rány. V první, čistící fázi jsou vhodné materiály, které z rány odstraňují nečistoty (odumřelou tkáň), popřípadě odsávají z povrchu vředu nadbytečný sekret s choroboplodnými zárodky, slouží zároveň jako ochrana před infikováním vředu a povzbuzuje přirozený proces hojení. Ve druhé, granulační fázi, podporuje vhodné krytí tvorbu nové tkáně tím, že vyrovnává potřebnou vlhkost v ráně a chrání ji před vysycháním. Toto krytí působí také jako bariera před infekcí a mechanickým drážděním. Ve třetí, epitelizační fázi, se používají krytí, která urychlují dělení buněk tím, že udržují prostředí rány vlhké a zabraňují tak předčasné tvorbě strupu. Krycí materiály je vždy nutné v určitých intervalech pravidelně vyměňovat. Metoda "vlhkého hojení" přináší diabetikům trpícím diabetickými vředy velkou naději na zhojení. Tato metoda sama o sobě není účinná v případě, že je diabetik neukázněný. Problémy mohou nastat, je-li rána infikovaná nebo je-li infekce v hloubce, např. v kostech. Proto o aplikaci vhodného krytí musí vždy rozhodovat odborník vyškolený v péči o pacienty s diabetickou nohou. V některých případech je nutné ponechat ránu relativně volnou a neutěsňovat ji krytím, protože by se mohla šířit infekce. Infekce bývá jedním z největších rizik diabetických vředů. Ve většině případů jsou diabetické vředy infikovány bakteriemi z okolního prostředí. Pokud je okolí vředu zarudlé, v ráně se tvoří hnis, je v ní mrtvá tkáň, noha je oteklá, někdy zapáchající, nebo pokud se rána zhoršila, je nutné co nejdříve zahájit léčbu antibiotiky.
Důležitou součástí péče o pacienty se syndromem diabetické nohy je pravidelná kontrola prokrvení dolních končetin. Vyšetření cév se provádí speciálními přístroji (např. Dopplerem) v diabetologické poradně nebo v ambulanci pro léčbu cévních onemocnění. Pokud se rentgenologicky (angiografie) prokáže nedostatečné prokrvování dolních končetin, lze následně cévy zprůchodnit tzv. "balonkovým" roztažením cév, další možností je provedení "bypassu".

Odlehčení dolní končetiny - součást léčby

Jednou z nejdůležitějších součástí léčby diabetických vředů je maximální odlehčení dolní končetiny v místě, kde se vřed vyskytuje. Pacient nesmi v žádném případě na vřed šlapat, ani na něj nesmí tlačit bota. K odlehčení slouží terapeutická obuv (poloviční bota), lze využít i méně obvyklé pomůcky k odlehčení jako jsou ortéza "Walker", "AirCast" nebo speciální odlehčená sádra (slouží i k léčbě Charcotovy osteoarthropatie). Odlehčení představuje základní léčebnou metodu diabetických vředů. Nezřídka je nutné, aby se pacient po dobu léčby vředu pohyboval i na invalidním vozíku nebo aby alespoň používal odlehčovací pomůcky spolu s berlemi.

Neberte diabetický vřed na "lehkou váhu"!

Syndrom diabetické nohy, resp. diabetický vřed, omezuje kvalitu života nemocných, jelikož jeho léčba je dlouhodobá. V některých případech syndrom diabetické nohy může vést až k amputaci končetiny. Počty diabetiků, kterým musela být amputována dolní končetina, se pohybují mezi 10-20% z těch, kteří měli předtím vředy. Závěrem lze shrnout, že pravidelné preventivní ošetřování a ostatní zmíněná přídavná režimová opatření mohou zabránit rozvoji syndromu diabetické nohy. Je nutné nezanedbat jakýkoli patologický nález na dolních končetinách, jelikož syndrom diabetické nohy může v některých případech vést k ohrožení končetiny, dokonce i k ohrožení života nemocného.

Odkaz - zdroj a autorka jsou uvedeni v úvodu článku. O souhlas jsem nežádal, protože je to leták, který je volně šířen Českou společností podpory zdraví.

Anděl strážný podruhé

25. listopadu 2010 v 21:40 | Mirek |  Ich

Kamarád měl takovou fajnovou rampu.

Jako na údržbu auta svépomocí. Kdysi bylo celkem běžné, že si většina správných chlapů dělala na autě všechno sama. I lékaři.
Někdo měl někde na dvoře nějaké špalky, na které auto zvedl, někdo měl dokonze kozy a ti lepší nájezdové rampičky.

Děkujeme odejděte

25. listopadu 2010 v 11:21 | Mirek |  Vážně/nevážně
Zvedla mně ze židle, resp. z gauče a naopak přitiskla do židle k PC ranní zpráva na F1, že se Michal David nějak zásadně poškorpil s Monikou Absolonovou.
Samozřejmě, že to může být jen bulvární bublina, která časem splaskne.

Máme každý svého anděla strážného?

25. listopadu 2010 v 10:32 | Mirek |  Ich

Já určitě ano.

Co si momentálně vzpomínám, tak zasáhl minimálně dvakrát, (doufám, že se na mně teď nenaštve, když to bylo víckrát).

Sladká odměna

24. listopadu 2010 v 8:34 | LUT |  Vtipy


Jedni manželé měli těžkou autonehodu. Manželka utrpěla silné popáleniny v obličeji. Protože byla hrozně hubená, nebylo možné vzít jí na těle kůži k transplantaci. Doktor nakonec požádal manžela, aby se dárcem stal on. Jak víte, nejčastěji se k transplantacím bere kůže ze sedací části těla.
Doktor proto požádal manžela, aby zachoval naprostou mlčenlivost. Operace se povedla a manželka vypadala snad ještě lépe, než před nehodou. Všichni ji obdivovali a ona se chtěla odvděčit manželovi: "Drahý, chci Ti poděkovat, žes tohle pro mne udělal. Ale neznám způsob, kterým bych Ti to mohla splatit."
"Tím se, miláčku vůbec netrap. Pro mne je odměnou už to, když přijde tvoje maminka a políbí tě na tvář."


Dohadovali jsme se...

21. listopadu 2010 v 19:31 | Mirek |  Recepty

...u "itala v kuchyni"

co to vlastně jsou kalamári, sepiové kroužky, olihně nebo chobotničky a jaký je v tom rozdíl.
Vyguglil jsem Wikipedii a o moc chytřejší nejsem.

Vtipy z prezentace

21. listopadu 2010 v 11:35 | LUT |  Vtipy
Miláčku, ty jsi úžasný milenec - jsme spolu jen dva týdny a já jsem už ve třetím měsíci !
 ***
Přišla mladá dívka domů a povídá matce: "V zelenině mají takhle silné okurky!" a ukázala 8cm "a takhle dlouhé!" a ukázala 30cm. Dívala se na to hluchá babička a povídala: "Jen, aby si tě holka taky vzal!"
***
"Paní, řekněte svému synovi, ať mě nenapodobuje!" "Martine, přestaň ze sebe dělat debila!"
***
Sedí muž v kuchyni a čte noviny. Vejde jeho žena a říká: "Neměl by jsi číst potmě, zkazíš si tím oči." Muž odsekne: "Když už mám zkažený celý život, tak ty oči klidně oželím …"
***
"Ten sex už není to co bývalo. Dříve jsem za noc zvládl 8, 10, 12 čísel. Dnes mě už při druhém čísle začíná bolet ruka …"
***
Před porodnicí volá manžel na manželku: "Už se to narodilo?" "Ano, je to kluk 52cm a má 3 kila." "A komu je podobný?" "Ale toho stejně neznáš!"
***
Jaké je největší překvapení pro muže po čtyřicítce? Když čeká druhou mízu a přijde první infarkt.
***
I děvčatům se kolem sedmnáctého roku začíná měnit hlas …z NE na ANO …
***
Letadlo rolovalo na startovací dráhu, najednou se zastavilo a vrátilo zpátky. Po hodině znovu odstartovalo. Znepokojený cestující se ptal letušky, co se stalo. Ta na to odpoví: "Pilotovi se nějak nelíbil zvuk motoru, tak trvalo celou hodinu,než jsme sehnali pilota, kterému by to nevadilo."
***
Policie nedávno zatkla podvodníka prodávajícího pilulky, které měly zajistit zákazníkům věčné mládí. Při prohlídce trestního rejstříku vyšlo najevo, že se jedná o recidivistu, který již byl za tento přestupek trestán v letech 1794, 1856 a 1928.
***
"Víš, ty jsi vážně opravdu jiná, než ostatní děvčata!" "A jaká jsou ostatní děvčata?" "Pěkná."
***
Tchýně poprosila zetě, aby ji doprovodil k lékaři. Doktor ji prohlédne a zeť se ptá: "Je nějaká naděje, pane doktore?" "Bohužel, je to jen chřipka."
***
Máš chuť vyzkoušet sex ve třech? Tak rychle upaluj domů!
***
Přijde zákazník do baru a poručí si 3x vodku a deci sody. Barman ho obslouží, chlapík vypije sodu a ty tři půl-decáky nalije do té decové sklenice. Barman s údivem povídá: "Jééé, vy jste kouzelník?" Zákazník vytahuje průkaz a říká: "Ne, Česká obchodní inspekce."

SI 2

20. listopadu 2010 v 20:45 | Mirek |  Ich

Dále jsem si odnesl tyto vědomosti:

 1. Systém má schopnost udržovat se v rovnovážném stavu
 2. Hledisko je úhel pohledu
 3. Rozlišovací úroveň je míra podrobnosti a stupeň poznání na této míře podrobnosti
 • ·      Systémy jsou umělé (realita --- systém)
 • ·      Systémy jsou cílově vytvářeny (definice systému)
 • ·      Systémy jsou složité a ROZSÁHLÉ (značné množství prvků a vazeb, mnoho funkcí, vysoká cena)
 • ·      velká proměnlivost  (navazující změny)
 • ·      částečně automatizovatelné
 • ·      vstupy jsou stochastické
 • ·      působí v konfliktním okolí
Při řešení takových sy nás zajímá :
 • ·      výkonnost systému
 • ·      spolehlivost provozu systému, KRITÉRIA
 • ·      náklady na konstrukci a provoz systému

SI 1

20. listopadu 2010 v 20:31 | Mirek |  Ich

Co jsem vystudoval.

Asi to nebude nikoho zajímat.
Takže to sem dávám jen pro sebe, kdyby se mně na to někdo ptal, tak abych nemusel mluvit, tak ho odkážu na tuto sérii článků.

1.díl:

definiceSI

d1 (dráb):
-          systémové inženýrství chápeme především jako souhrn prostředků, postupů a metod pro řešení (zkoumání, navrhování, vytváření a provozování) složitých technických i netechnických systémů (včetně jejich řízení).

d2 (vepřek):
-          systémové inženýrství je projektovou DISCIPLÍNOU zabývající se převážně úpravou již existujících nebo navrhováním nových systémů schopných při respektování daných omezení splnit
vymezený
úkol s MINIMÁLNÍMI náklady.

d3 (dráb):
-          systémové inženýrství = komplex užitných znalostí jak empirických tak teoretických
i metodologických; si je založeno na uplatňování systémového přístupu, který umožňuje
nahrazovat jedno-aspektové přístupy přístupem komplexním (s aspekty ve vzájemných vlivech a dynamice).

Já jsem si po těch letech ve své interní paměti zafixoval, že systém je soubor prvků a vazeb mezi nimi.
A proto hlásám, že všechno souvisí se vším.
Slyšel jsem však oponenturu, že ne, že všechno souvisí s něčím.

Sušené nebo čerstvé?

19. listopadu 2010 v 9:27 | Mirek |  Pekařina

Brouzdal jsem lehce po portálech o domácích pekárnách a v jedné diskuzi jsem narazil na dotaz týkající se droždí.


Dotaz:
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaké má kdo zkušenosti s droždím, jestli je lepší sušené nebo čerstvé. Mně se totiž zdá, že když dám čerstvé, tak mi chleba lépe nakyne, když dám sušené, tak ne vždy je chléb vykynutý tak, jak by měl. Dělám někde chybu já, nebo je to opravdu tak, že čerstvé kyne lépe? Díky za odpověď.

Odpověď:
Sušené droždí má výhodu dlouhé trvanlivosti - skladovatelnosti, takže ho můžeš mít doma jako pohotovou zásobu. Do domácí pekárny dávám zásadně SAF-INSTANT od Lesaffre. Je to tak napsané v recepturách pro Panasonic SD-253. Pro klasické míchání těsta vařechou v míse je opravdu lepší čerstvé lisované droždí. Má jakoby "větší sílu". Ale samozřejmě záleží na dávkování!!! U čerstvého droždí jen pozor na to, aby bylo opravdu čerstvé. Čím starší, tím přibývá mrtvých kvasinek.
Čerstvé droždí má při stlačení prstem mírně pružit a má mít lasturovitý lom. Dá se mezi dlaněmi dobře rozdrobit. Poměr živých a mrtvých mikroorganismů - kvasinek se dá přesně stanovit. Je to tzv. metoda podle Grama. Počítá se pod mikroskopem kolik je jich zabarvených a kolik ne. Ty živé do sebe přes membránu barvu nepustí. Takže ty modré jsou mrtvé.
Když se ptám žáků z čeho se skládá čerstvé lisované droždí, tak se téměř nikdy nedočkám správné odpovědi. Jen rozpačitě krčí rameny. Hledají v tom nějakou vědu nebo složitost. Přitom je to tak jednoduché. Jsou to jen dvě věci: Voda a žívá tělíčka mikroorganizmů - kvasinek Saccharomyces cerevisiae Hansen, rasy drožďárenské.
Pokud se týká dávkování tak se liší podle "bohatosti" těsta. Procento se pohybuje od zhruba 1,5 až do 8 procent. Čím více je v těstě cukru a tuku, tím více musíme nadávkovat droždí. Procento se počítá k celkové mouce. Proto je receptura na kynuté pčeničné těsto stanovena vždy na 100 kg mouky, aby bylo na první pohled vidět v jakém poměru jsou jednotlivé suroviny zastoupeny, a mohli bychom lehce odhalit případné chyby. Konkrétní nadávkování, třeba když chceme pést z ½ kg mouky, tak si uděláme lehce přepočet.

Mají to opravdu zapotřebí?

18. listopadu 2010 v 21:33 | Mirek |  Vážně/nevážně

Nebo jsou fakt tak chudí jako ona pověstná kostelní myš?

Nebo jsou tak nenažraní a mají furt málo?

Nebo na ně opravdu dolehla krize?

Proč se k tomu propůjčují?

Proč se shazují, strapňují a ponižují?

Proč ze sebe dělají blbce?


Chápu, že reklamní agentury si myslí, že když nějaký brak bude nabízet nějaký herec, umělec, zpěvák, sportovec, tak se toho prodá víc.
Když nějaké "medvědí lejno", či "sloní mast" bude nabízet kdysi slavná a oblíbená "bohdalka", tak lidé uvěří, že má opravdu nějaké zázračné účinky. Nebo když bude Jugoslávská letuška, zázrakem přeživší pád letadla nad našim územím propagovat "kosmický disk", tak nám opravdu napraví deformovanou a častým a dlouhodobým používáním deformovanou páteř? Nebo "čmaňa"  - Pavel Zedníček další nedefinovatelné kraviny.
Má zapotřebí mistryně světa v aerobika a úspěšná podnikatelka ve fitnes Olga Šípková si přivydělávat propagací vlastně jí přímo konkurujícím šrotem, o kterém nám tvrdí, že nám vykreslí "kostičky" - přímé, šikmé a příčné břišní svaly?
Ať se raději vážený Petr Kostka raději chlubí krásnou a úspěšnou dcerou, než tím, že se může ohnout a čapnout si díky tomu, že užívá nějakou umělou želatinu. Podobně to platí i o Ladislavu Chudíkovi, který také díky reklamě může ještě vystoupit před diváky na jeviště.
U Přemka Podlahy to jsem schopen pochopit a tolerovat, protože ten to má jaksi v popisu práce.

Kdo dnes ještě věří tomu, že devět z deseti stomatologů uznává a považuje ze jedinou nejlepší jen tu jednu, určitou zubní pastu? Nebo, že všichni světoví výrobci praček doporučují Kalgon?

Kde je prací prášek Lanza, saponát na nádobí Ferry Ultra? Zkoušeli jste někdy kápnou do dřezu jednu kapku Jaru?

No jo! Jsou to holt celebrity a VIP!

Prostě lepší lidi!

A každá koruna je dobrá...


Koloběh života

18. listopadu 2010 v 9:53 | Mirek |  Vtipy

Otec se vrací z práce kolem hračkářství a náhle si uvědomí, že má dcera narozeniny. Zabrousí dovnitř a zeptá se, kolik stojí vystavené Bárbíny.
"Pane, máme Sportovní Barbie za 350, Plážovou Barbie za 350, Disco Barbie za 350, Baletku Barbie za 350, Astronautku Barbie za 350 a Rozvedenou Barbie za čtyři a půl tisíce."
"Cože, proč je Rozvedená Barbie tak drahá a ostatní po 350?"
Prodavač obrátí oči navrch hlavy, povzdechne si a unaveně vysvětluje:
"Pane, rozvedená Barbie je v balíčku s: Kenovým autem, Kenovým domem, Kenovou lodí, Kenovým nábytkem, Kenovým počítačem a jedním z Kenových přátel."


Není to žádná potupa, žádná Hana.

17. listopadu 2010 v 18:48 | Mirek |  Ich
Když odhlédnu od toho, jaké je dnes datum, a co by se mělo slavit, tak to byl celkem příjemný sváteční den.

Mladá generace nás válcuje

17. listopadu 2010 v 11:43 | Mirek |  Se učit, se učit, se učit

Vůbec nevím, jak to Adélka udělala.

Má devět let a chodí do třetí třídy.


Nerozluční kamarádi.

17. listopadu 2010 v 8:10 | Mirek |  Ich

Jsou dva

On a ona

Nebo vlastně čtyři

Dva živí a dva neživí.