Pedagogický slovník 8

5. února 2009 v 7:20 | Mirek |  Kantořina
zaostalé, protože nedokáží jasně vyjádřit svůj názor. Zpravidla i u těžkého duševního a tělesného zaostávání je nedotčena emočně-soc. reaktivita, tj. přetrvává potřeba soc. přijetí, ačkoliv je narušena schopnost osvojit si a dodržovat konvence.

Problémová metoda- typ výuky - řešení problémů samotnými žáky jako prostředek jejich intekltového rozvoje (alternativní škola)+

Socializace- [lat. socialis - společný, společenský]

je celoživotní proces, v jehož průběhu si člověk osvojuje specificky lidské formy chování a jednání, jazyk, poznatky, hodnoty, kulturu a začleňuje se tak do společnosti.

Sociologie- sociologie [lat. socius - společný + řec. logos - nauka, slovo]
věda o společnosti, jejím složení, fungování, vývoji, jejích problémech. Podle důrazu na jednotl. dimenze zkoumání bývá s. definována jako věda o soc. faktech, soc. vztazích, resp. soc. interakci, soc. jednání či soc. činnostech, soc. skupinách, soc. systémech, soc. struktuře.

Sociometrie-speciální koncepce měření vztahů mezi členy malé soc. skupiny. Soustřeďuje se na míru sympatií a antipatií, na preference soc. kontaktů.).

Test-zkouška, nástroj měření výkonu

Tutor- učitel pracující se studenty individuálně
· Vysokoškolský tutor
· Zaměstnanec školy
· Domácí tutor

Tvořivost- duševní schopnost(vycházející z poznávacích i motivačních procesů)

Učební osnovy - normativní pedagogické dokumenty, stanovující cíle, vymezující obsah, rozsah, posloupnost a distribuci učiva do jednotlivých ročníků a časových úseků vyučování.

Výchovné poradenství- soustava speciálních odborných poradenských služeb pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže.

Pedagogický výzkum- vědecká činnost zaměřená na systematický popis, analýzu a objasňování pedagogické reality.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama