Pedagogický slovník 5

5. února 2009 v 7:16 | Mirek |  Kantořina
Zahrnuje složky vrozené i naučené, složky záměrné i bezděčné, adaptivní i maladaptivní, útočné i obranné, verbální i nonverbální, sociální i antisociální apod.
U člověka je výsledkem vnitřních stavů, sociálních podmínek, záměrného i nezáměrného působení, situace.

Informální vzdělávání
Celoživotní proces získávání znalostí, osvojování dovedností a postojů z každodenních zkušeností, z prostředí a kontaktů s jinými lidmi. Probíhá v rodině, mezi vrstevníky, v práci, ve volném čase, při cestování, čtení knih a časopisů, při poslechu rozhlasu, sledování televize, při návštěvě výstav, divadel a kin. Je neorganizované, nesystematické a institucionálně nekoordinované (celoživotní vzdělávání)

Formální vzdělávání
Vzdělávání, které se realizuje ve vzdělávacích institucích(školách), jejichž funkce, cíle, obsah, prostředky a způsoby hodnocení jsou definovány a legislativně vymezeny. Reflektuje politické, ekonomické, sociální a kulturní potřeby společnosti a vzdělávací tradici. Probíhá ve stanoveném čase a formách. Zahrnuje navazující vzdělávací stupně a typy, které jsou určeny celé populaci nebo určitým skupinám populace..

Neformální vzdělávání
Organizované, systematické vzdělávání, realizované mimo formální vzdělávací systém. Poskytuje vzdělání pro určité skupiny populace, dospělé i děti ve vybraných typech, formách a obsahových oblastech a je organizováno různými institucemi (podniky, nadacemi, kulturními zařízeními, kluby, školami) - celoživotní učení a vzdělávání (kurzy , školení apod.)

Inteligence - obtížně definovaný pojem
1. = účelná nebo úspěšná adaptace člověka v kontextu reálného světa (Sterberg)
2. = schopnost člověka názorně nebo abstraktně myslet v řečových, numerických, časoprostorových aj. vztazích a nalézt řešení problému.

Interakce v
pedagogice
-Vzájemné působení jedinců, skupin, velkých společenství na sebe navzájem. Úzká spojitost s komunikací.

Interiorizace
1. obecné zvnitřňování, začlenění myšlenek, postojů, hodnot, sociálních norem do psychiky jednotlivce
2. ve vývojové psychologii přechod od vnější manipulace dítěte s předměty k vnitřnímu procesu při řešení problémů, ke zrodu myšlenkových operací

Interdisciplinární přístup = transdisciplinární, multidisciplinární, mezioborový přístup
Didaktický přístup prosazující ve výuce mezipředmětové vztahy, zadávání speciálních úloh nutících žáky integrovat poznatky z různých předmětů, týmové vyučování, vytváření integrovaných vyučovacích předmětů, tvorbu integrovaných učebnic aj.

Klasifikace-Forma hodnocení vzdělávacích výsledků a chování žáků, vyjádřená kvantitativně hodnotícím stupněm nebo verbálně hodnotícími výroky. (V ČR - ZŠ a SŠ - vyhláška MŠMT)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama