Pedagogický slovník 4

5. února 2009 v 7:15 | Mirek |  Kantořina
Empatie
1. Uvědomění se pocitů, prožitků, momentálních stavů jiného člověka a snaha je pochopit, porozumět jim.
2. Přijetí sociální role jiného člověka, pohled na lidi, problémy, události z jiné perspektivy.

Empirie
Teorie duševního vývoje člověka, považující za rozhodující faktor tohoto vývoje
zkušenost(empirii), vliv prostředí. Zdůrazňuje se velká schopnost člověka utvářet se učením.

Emoce
Psychický stav pramenící ze subjektivního prožívání vztahu k něčemu či někomu. Může být v rozporu s racionálním hodnocením téhož vtahu či subjektivní skutečností.

Etika
  1. Teorie mravnosti, filosofická disciplína, zabývající se hodnotovým základem postojů, jednání a chování lidí (štěstí, svoboda, smysl lidského života)
  2. Systém mravních norem, tvořících základ společnosti, vymezující postavení člověka ve společnosti a poskytujících kriteria jeho morálního jednání.
  3. Mravní chování člověka, soulad jeho rozhodování, jednání a chování s humánními etickými principy.
  4. Vyučovací předmět, jehož obsahem je mravní výchova

Evaluace
vědecké přezkoušení, kontrola cílů

Frustrace = psychický stav, který vzniká tehdy, je-li jedinci znemožněno:
  1. dosáhnout cíle na němž mu záleží, protože se mu postaví do cesty překážka
  2. uspokojit důležité potřeby
  3. uspokojovat své zájmy
  4. rozhodovat samotnému o svých záležitostech
Ve školním prostředí může být frustrován nejen žák, ale i učitel.

Stres = stav organismu vznikající vzájemným působením vnějších zátěžových vlivů(očekávání jisté události, hrozba, extrémní zatížení po fyzické nebo psychické stránce, duševní trauma, nemoc)a obranných schopností člověka.
Stres - dle intenzity - nadměrný=hyperstres, nízký, zatím zvládnutelný=hypostres
Dle kvality - kladně působící=eustres, záporně působící=distres
Dle způsobu ovládání

Hospitace=návštěva vyučovací hodiny, přednášky apod. s cílem poznání stavu a úrovně výchovně-vzdělávací práce.
- Kontrolní - školní inspektoři, ředitelé škol
- Studijní a poznávací - učitelé, studující

Humanizace - zlidšťování, zlidštění

Chování = souhrn všech vnějších projevů člověka, tedy reflexních reakcí, pohybů, činností, jednání.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama