Pedagogický slovník 1

5. února 2009 v 7:11 | Mirek |  Kantořina
Výchova - záměrné působení na člověka, jehož cílem je utváření vztahu ke světu sobě jako součásti světa

Vzdělání - cíl, kterého dosahujeme procesem vzdělávání, projev každého člověka, kultivace, osobnost

Vzdělávání - proces získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, kompletní péče o člověka, vědomostní záležitosti

Vyučování - činnost učitele ve škole, která vede k získávání nových poznatků a dovedností, ve vyučovacích činnostech se významně promítají vztahy učitel-žák a učitelovo pojetí výuky.

Trénink - výcvik, nácvik určité dovednosti

Učitel

- jeden ze základních činitelů výchovně-vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu. Tradičně byl učitel považován za hlavní subjekt vzdělávání, zajišťující ve vyučování předávání poznatků žákům. Současné pojetí učitele, vycházející z rozšířeného profesionálního modelu, zdůrazňuje jeho subjektově-objektové role v interakci se žáky a prostředím.
Učitel má spoluvytvářet edukační prostředí, organizovat a koordinovat činnosti žáků, monitorovat proces učení. Stoupá význam sociálních rolí učitele v interakci se žáky, v týmu učitelů, ve spolupráci s rodiči a komunitou.
Specifické funkce učitele vyplývají:

1. z rozdílného charakteru umností na určitých stupních a typech škol, jimž odpovídají příslušné aprobace.

2. z diferenciace rolí ve výchovně-vzdělávacím procesu.

Paměť - soubor psychických procesů, umožňující vštípení, uchování, vybavení
vjemů, poznatků, pohybů, zkušeností. Funkčně lze rozlišovat paměť okamžitou, krátkodobou, dlouhodobou. U dlouhodobé paměti se rozlišuje paměť epizodická a paměť tématická.

Analýza - rozbor

Syntéza -opak analýzy, shrnutí, sjednocení v celek

Kurikulum

1. Vzdělávací program, projekt, plán,
2. Průběh studia a jeho obsah.
3. Obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci získávají ve škole a v činnostech ke škole se vztahujících, její plánování a hodnocení.
Pojem je v naší pedagogice nový, v zahraničí jeden z nejfrekventovanějších. Jeho zavedení má význam pro komplexní řešen cílů, obsahu, strategií a metod, způsobů organizace a hodnocení školního vzdělávání. Tyto problémy byly vztahovány v ČR k termínům učební osnovy, učební plány, obsah vzdělávání, učivo, které však nepokrývají komplexní význam pojmu kurikulu.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama